F i d u p a c k
← Journalen Home Journalen: Verkopen Aankopen →

Vooreerst moet u bij meerdere verkoopboeken het juiste boek aanduiden en dan drukt u Creatie om een nieuwe factuur in te brengen of Wijzig om een opgelichte factuur te verbeteren. Let er even op dat de juiste werkperiode ingesteld staat en of in 'Boekjaar' in het tabblad 'Verkopen' ingevoerd werden: BTW procenten en codes.
Verbeteren kan totdat u de werkperiode sluit.
De laatst ingebrachte factuur kunt u schrappen, voor zover deze al niet reeds afgepunt werd met bvb een betaling. Met OK wordt dit scherm verlaten zonder verdere actie. (ipv OK geldt ook F7 toets en voor Creatie de Ins toets)


Voor het invoerscherm:
Creditnota s worden met - bedrag geboekt, facturen met gewone + bedragen.
Knop Klant of F2 : zoek op klant
Knop Rekening of F4 : zoek op algemene rekening


Na OK is de factuur bewaard in het verkoopboek en zijn alle historieken bijgewerkt.
Bij drukken van OK of F7 en zonder enig ingevuld bedrag sluit u zonder opname van deze lege factuur.
Ga ter controle naar de Rekening Klant en vraag Historiek, of druk Balans Klanten en Balans Algemene Rekeningen af. U ziet: alles is bijgewerkt.
Dit is waar voor alle boekingen: u boekt een document eenmalig in het passende dagboek en alle boekhoudkundige afgeleiden zijn meteen beschikbaar: historieken of grootboeken, balansen, BTW gegevens en openstaanden.

← Journalen Top Aankopen →