F i d u p a c k
← Aankopen Home Journalen: Financiëel Diversen →

Vooreerst moet u bij meerdere financiële boeken het juiste boek aanduiden in het bovenste overzicht en dan drukt u Creatie om een nieuw uittreksel van bank of kas in te brengen of Wijzig om een opgelicht uittreksel te verbeteren. Let er even op dat de juiste werkperiode ingesteld staat.
Verbeteren kan totdat u de werkperiode sluit en dit binnen de grenzen van zijn beginsaldo en eindsaldo en indien de boekingslijn geen deel uitmaakt van een afpunting.
Met OK wordt dit scherm verlaten zonder verdere actie. (ipv OK geldt ook F7 toets en voor Creatie de Ins toets) Bemerk nogmaals (en dit geldt voor alle boeken) dat elk financiëel boek aangemaakt wordt in: Instellingen - Boekenbeheer. Voor een financiëel boek geldt daarbij dat elk boek een rekening opvolgt uit de reeks van de financiële rekeningen, typisch lopend van 550000 tot 579000 (dit gebied is bepaald in Instellingen: boekjaar selectie / Wijzig/ Financiële Boeken/Rekeningen van... tot...)


Voor het invoerscherm:
Hier wordt het uittreksel geboekt zoals gezien wordt door de algemene rekening (bvb 550000). Een + bedrag duidt dus op inkomst of debet en een - bedrag duidt op een uitgave of credit van de gevolgde financiële rekening (vb 550000). U begint de boeking met ingeven van nummer uittreksel en het eindsaldo van dit uittreksel. Ter informatie wordt even de laatste boeking getoond met laatste uittreksel en het daar bereikte saldo. Let ook op Boekjaar en werkperiode.
Het boeken op de tegenrekeningen is met datum van opname-afname bedrag, het type tegenrekening die AKL (voor Algemene Klant Leverancier) is en het nummer van de rekening en tenslotte bedrag + of -. Desgewenst en bijvoorkeur daarna nog met ingave van een omschrijving bvb Fact: 123456. Bij boekingen tussen financiële instellingen moet u over de rekening geldbeweging (580000) boeken.
Het einde en alles bewaren is met OK, dat pas werkt als het bereikte saldo overeenkomt met het door U opgegeven saldo bij aanvang. Zou u per abuis Creatie gedaan hebben en wilt u niets bewaren, geef dan toch als eindsaldo hetzelfde bedrag als het beginsaldo in, maar zonder enige geboekte tegenrekeningen - druk dan op OK en er wordt verlaten zonder enige boeking op te nemen.
Na het boeken krijgt u de kans om de gedane boekingen af te punten. Voor elke boeking voor klant of leverancier wordt een overzicht van zijn openstaanden getoond. Dubbelklik de overeenkomstige boekingen en bewaar. Indien de afgepunte bedragen debet en credit niet overeenstemmen, kun je in principe niet afpunten, tenzij de optie 'betaalverschillen' ingevuld is bij de instellingen van het kalenderjaar-tabblad-financiëel. In dat geval kiest u het soort betaalverschil en maakt het programma een boekingslijn voor dat verschil aan in het diversenboek.
Knop volgens 'K' of 'L' F2 of F3 : zoek op klant of leverancier
Knop Rekening volgens 'A' of F4 : zoek op algemene rekening
Bemerking over het openen van een financiële rekening.
Ook bij ingaan van een nieuw boekjaar volgend op een bestaand, dus na de opening van klanten en leveranciers moet deze procedure gevolgd worden. Bij een eerste boeking is het beginsaldo altijd nul. Is er een overdracht dan wordt de eerste boeking gezet op een wachtrekening (bvb 499990). Bij het invoeren van de beginbalans, die bvb enkele maanden later bekend is, in het diversenboek wordt het beginbedrag daar gezet op dezelfde wachtrekening.
← Aankopen Top Diversen →