F i d u p a c k
← Financiëel Home Journalen: Diverse Afdrukken →

De opbouw van het diversenboek is analoog aan het financiële. In veel gevallen wordt er maar 1 boek bepaald in boekenbeheer.

Een journaalpost bestaande uit meerdere lijnen wordt hier opgenomen. De hoofdreferenties zijn een naam, hier ook uittreksel genoemd en een algemene datum van boeken. De boekingslijnen moeten in totaliteit op saldo nul eindigen vooraleer te kunnen bewaren met de knop OK. Elke boekingslijn bevat : type rekening AKL (Algemene Klant Leverancier), de rekening, debet- of credit-bedrag en een omschrijving. Hier wordt expliciet op debet of credit van een rekening geboekt, dit geldt voor individuele klanten en leveranciers (gaan impliciet naar de collectieve 400000 en 440000) en de algemene rekeningen (uitzondering hier zijn die 400000 en 440000 en de financiële rekeningen ic bvb 550-579000)

Opmerking over de beginbalans.

Dit vereist specifieke aandacht. Er zijn twee situaties: de allereerste beginbalans en de beginbalans in een volgend jaar.
Bij de allereerste beginbalans worden in dit diversenboek de beginstanden van klanten en leveranciers ofwel in hun totaliteit per individuele rekening ofwel per openstaande factuur geboekt. Om deze reeks te sluiten wordt het saldo op een wachtrekening (bvb 499990) gezet, zodat bewaren toegelaten wordt. Dit bedrag op de wachtrekening is dan tegengeboekt tegenover 400 000 en 440 000.
Bij een volgend boekjaar echter wordt de opening van klanten en leveranciers (automatisch) gedaan bij creatie boekjaar door klik op 'opening'. Hierdoor worden alle openstaanden overgenomen en het klanten- en leveranciers-saldo wordt per individuele rekening in een openingsboek geschreven en wel in een periode 0. Dit openingsboek is af te drukken maar niet manueel te bewerken. Deze automatische opening mag wel meermaals gebeuren bvb na revisie in het vorig boekjaar. Door deze opening is dus reeds 400 000 en 440 000 geopend en is een tegenboeking (automatisch) gemaakt op de wachtrekening (vb 499 990). Dit houdt in dat bij inboeken van de definitieve eindbalans in een diverse journaalpost, de klanten en leveranciers hier niet meer moeten ingebracht worden, maar wel moet u de vermelde klanten- en leverancierssaldi opnemen op de genomen wachtrekening. Dus de wachtrekening (vb 499 990) moet u gebruiken ipv 400 000 en 440 000 bij invoer van de balansstanden.

Een analoog verhaal voor de financiële boeken. Per financiëelboek is er een opening gebeurd en hierdoor een beginbedrag gezet op de gevolgde financiële rekening en een tegenrekening, waarvoor ook een wachtrekening genomen werd (zie financiëel boek). Dus op het ogenblik dat de beginbalans ingeboekt wordt zijn de financiële rekeningen reeds geopend en staat er een saldo op de wachtrekening.
Bij inboeken van de balans als diverse post en ter hoogte van inboeken van de financiele instellingen gebruikt u nu de wachtrekening ipv de financiele rekening. (dus bvb 499 990 ipv 550 000). Hierdoor valt het wachtend bedrag van de wachtrekening weg.

De overige rekeningen tot en met klasse 5 worden manueel geboekt met het bedrag volgens de beginbalans.

← Financieel Top Afdrukken →