F i d u p a c k
← Diversenboek Home Afdrukken Rappels →

De afdrukken zijn gegroepeerd per functie. Bemerk dat u altijd eerst een afdruk op het scherm krijgt, die u kunt in- of uitzoomen. Daar krijgt u de optie om echt af te drukken.
Vooraleer het scherm te tonen komt eerst de printerkeuze. Aan de hand van deze keuze wordt de schermopmaak gemaakt. Hebt u als printer een pdf-opmaaksysteem (bvb Acrobat Writer of PDF995 of..), dan is ook deze selecteerbaar en wordt een pdfbestand gemaakt.
Deze afdrukken zijn dus wel degelijk de wettelijke documenten van uw boekhouding. Ze worden per soort geklasseerd en moeten bewaard worden. Voor de controle en voor uzelf is dit dus zeer belangrijk. Neem telkens de tijd om de afdrukken te controleren: balansen moeten in evenwicht zijn -saldi moeten onderling overeenstemmen.
De balansen zijn verzamelpunten. Evenwicht debet-credit, de standen van de banken, de standen van geldbeweging en wachtrekeningen zijn controlepunten. Weet dat elk bedrag van de balans traceerbaar moet zijn naar een origineel document.
De vier soorten boeken die u zelf kunt bewerken en het openingsboek dat het systeem gebruikt bij automatische jaaropening:


BTW aangifte en -listing op meerdere wijzen en het centralisatieblad dat u per einde periode afdrukt en inplakt in de geviseerde boeken:


De rekeninghistorieken volgens rekeningstype:


De balansen:


Bij openstaanden is er de optie: openstaand tot heden of tot een bepaalde datum. Deze laatste optie kan iets trager verlopen omdat er wat meer herrekenen aan te pas komt:


De afdrukken van de vaste bestanden:

← Diversenboek Top Rappels →