F i d u p a c k
← Werkperiodeselectie Home Instellingen: Boekjaar en Automatische rekeningen Boekenbeheer →

Hier wordt het boekjaar aangemaakt en/of gekozen. Bij een eerste Creatie van een boekjaar zijn enkele boekhoudparameters in te stellen. Het betreft voornamelijk rekeningen welke automatisch gebruikt worden in de invoerprogramma' s bvb: de rekeningen rond BTW, aangeven wat financiële of investeringsrekeningen zijn, de wachtrekening vereist bij het automatisch openen...
Bij een volgende boekjaar worden alle instellingen van het vorige overgenomen.
Vooraleer hier in te voeren en aan het boeken zelf te beginnen moet u wel uw rekeningplan (minimaal) ingevoerd hebben. Voorlopig is het voldoende een minimaal rekeningplan bij u te hebben dat u daarna invoert.
Via dit scherm kan ook de werkperiode gezet worden, kunnen de gebruikte boeken bepaald worden en kunt u dit jaar openen met overdracht vanuit een voorgaand jaar.
U kunt meerdere malen deze overdracht doen naargelang uw afsluitsituatie in het vorig boekjaar. Bij de overdracht worden de openstaanden van klanten en leveranciers van het vorig jaar opgenomen in een openingsboek, dit in een periode 0 en deze openingsboekingen worden in evenwicht gebracht door een saldoboeking op de wachtrekening opening. (Deze wachtrekening is als een automatische rekening genomen). Bij een eerste inboekingsjaar is er geen automatische overdracht bij opening mogelijk.


De knop Euroconversie tonen zet u enkel op voor die overgangsjaren waar geboekt wordt in BEF en waar het resultaat in EUR moet komen. Dus dit is heden van historische betekenis geworden.
← Werkperiodeselectie Top Boekenbeheer →
Parametriseren Scherm firma algemeen:
Naam adres enz.. komen later op de afdrukken, BTWnr BE: op listings. Klanten en leverancierscollectieve zijn 400 000 en 440 000 uit de balans.
Parametriseren Verkoopboeken:

Hier in te voeren de % BTW 0,6,12,21; de balansrekeningen waar de BTW bedragen heen gaan, volgens uw rekeningplan en het minimum bedrag voor opname in de listing.
Parametriseren Aankoopboeken:

Vul de rekeningen in die u gevraagd worden: de algemene rekeningen voor de BTW, de grenzen van investeringsrekeningen vb 200000 tot 279000, de grenzen voor de goederenrekeningen vb 600000 tot 607900. Merk op dat bij alle gevraagde rekeningen u enkel hoeft de beduidende cijfers te geven zo wordt 411 411000
Parametriseren Financiëleboeken:

Deze lopen van 550000 tot 579000. Dit bereik wordt dan verder ook gezien als financiële rekeningen. Voor deze rekeningen worden (in boekenbeheer) tevens financiële boeken aangemaakt. Een bedrag op deze rekening zetten gebeurt dan ook in het betreffend financiëel boek, zijnde de weerspiegeling van een bank- of kas- uittreksel, met opvolging van een doorlopende saldostand. Via enig ander boek wordt er niet op dergelijke rekeningen geboekt.
Indien u wenst vastgestelde betaalverschillen dadelijk te verwerken gedurende de boeking van een uittreksel, dan worden ook de rekeningen waarop deze verschillen moeten komen, verder ingevuld in dit scherm. Het zijn de rekeningen in voor- en nadeel van betalingsverschillen in het algemeen, koersverschillen of kortingen toegestaan of opgenomen. (typisch in het gebied 65... 75...)
Parametriseren Automatisch openen:

Hier is enkel de wachtrekening voor opening in te vullen bvb uit uw rekeningplan de rekening 499 999. Zoals reeds vermeld bezit het programma de optie 'opening' binnen dit boekhoudprogramma om automatisch de saldi van klanten en leveranciers over te nemen vanuit een vorig jaar. Welnu het hierdoor optredend verschil wordt op deze rekening gezet. Bij de manuele opening in de loop van het jaar wordt dit verschil terug via deze rekening weggewerkt als het verschil tussen de klanten en de leveranciersrekening.
← Werkperiodeselectie Top Boekenbeheer →