F i d u p a c k
← Boekjaar Home Instellingen: Boekenbeheer AVFD Rekeningen →

In boekenbeheer bepaalt u de gebruikte boeken.

Er zijn 4 basistypes: aankoop, verkoop, financiële en diverse. Binnen elk type kunt u 999 boeken maken als hulpdagboeken. Elke type heeft zijn eigen vormgeving en regels gespiegeld aan de op te nemen boekhoudstukken. Elk boek heeft een afzonderlijke volgnummering. Een beweging op een rekening kan enkel via een boek geregistreerd worden. Men kan dus nooit rechtsreeks op een balans boeken, altijd gebeurt dit via een boek. Het boek is dus een element van het klassement binnen dossier, jaar en periode.

Voor aankoop- en verkoopboek maakt u er telkens 1 aan. Wilt u creditnota's gescheiden houden, dan maakt u hiervoor een tweede boek in de passende categorie.
Voor het financiële zult u een of meerdere bankboeken en een kasboek moeten definiëren. Dit type boek moet u wel koppelen aan een financiële rekening. (vb 57000 voor Kasboek). Deze eis veronderstelt een rekeningplan met financiële rekeningen (550000...579000). Zie ook na dat in Boekjaar selectie, in het tab-blad financiële, gezet is dat de financiële rekeningen lopen van (bvb) 550000 tot 579000.
Gewoonlijk volstaat 1 diversenboek.
Er bestaat ook een openingsboek dat automatisch gemaakt wordt bij overdracht tussen boekjaren. Dit boek hoeft u niet zelf aan te maken. De vorm van het openingsboek is hetzelfde als een diversenboek. Het wordt echter automatisch gemaakt.
Elk boek kan ook passief gezet worden, en het moet dus wel actief staan om er in te kunnen boeken.
Boeken aanmaken kan achteraf nog altijd.

← Boekjaar Top Rekeningen →