F i d u p a c k
← Hoofdscherm Home Instellingen Boekjaarselectie →

Werkperiode selectie

De werkperiode verdeelt het gekozen boekjaar en komt gewoonlijk overeen met de periodes van BTW-aangifte. Het boekjaar is de tijdsspanne tussen openings- en afsluitdatum.
Het boekjaar wordt opgedeeld in periodes, het best samenlopend met de BTW aangiftes, 4 of 12 periodes + 1 periode van opening (periode 0) + 1 of meer afsluitperiodes (5.. of 13..).
De periode is een basis voor het klassement in het systeem, dat dus bestaat uit: het dossier (de gekozen firma), het boekjaar en de werkperiode. Het inboeken van de documenten van aan- verkoop- ,financiëel- en diverse aard gebeurt volgens deze indeling.
Perioden volgen elkaar logisch binnen het boekjaar. Ze mogen elkaar wel overbruggen, bedenk dan de reden waarom dat u dit toelaat. Zo kan periode 0 lopen van 01-01 tot 01-01, periode 1 ook van 01-01 maar tot 31-01, periode 12 van 1-12 tot 31-12 en periode 13 van 31-12 tot 31-12. Periode 0 wordt dan gebruikt voor de openingsboekingen, periode 13 voor de afsluitingen en de normale periodes voor het inboeken van facturen en uittreksels. De duurtijd van periode 0 (wel gezet op 1 dag) is dan 'in gedachten' bvb het eerste uur. De indeling is een klassement dat gebruikt wordt als filter bij het afdrukken. In periode 1 kunt u dus gerust wel een inkomende factuur van 31 december van het vorig jaar boeken, maar wel geen kasontvangst van dat vorig jaar.
Bij het inboeken zal u dus hier in de loop van het boekjaar meerdere malen uw werkperiode moeten instellen .
Eveneens bevat dit scherm de optie om de werkperiode te sluiten tegen het verder inboeken. Dit sluiten is niet de periodeafsluiting, want dit is overbodig geworden in dit pakket. Er wordt immers overal waar nodig doorgeschreven op het tijdstip van inboeken. Dit sluiten is dus enkel een vergrendeling van de periode.

Nota: een nieuw boekjaar wordt eerst aangemaakt via menu-optie: boekjaarselectie. Zonder gekozen boekjaar kunt u geen werkperiodes maken. Bent u nieuwe gebruiker dan moet u eerst het volgend hoofdstuk over 'Boekjaarselectie' lezen.


Bij OK wordt de opgelichte periode gekozen.
← Hoofdscherm Top Boekjaarselectie →